Περιφερειακός Πολυγώνου – Γαλατσίου
Τηλ.: 210 6997755