Κοτιαίου και Ελ. Βενιζέλου, Νέα Σμύρνη
Τηλ.: 210 9331280, 210 9319779