Λ. Βουλιαγμένης 245, Δάφνη
Τηλ.: 210 9711511, 210 9750936