Καρυατίδων 8, Ακρόπολη
Τηλ.: 210 9220236
E-mail: [email protected]

\’Ωρες λειτουργίας: Τρίτη έως Παρασκευή 11:00 – 13:00 και 18:00 – 21:00, Σάββατο 11:00-14:00