Η Eleftheria Tseliou gallery παρουσιάζει την ατομική  έκθεση του Απόστολου Καραστεργίου με τίτλο Άσκηση Σχεδίου. Η έκθεση ξεκινά τη Πέμπτη 8 Οκτωβρίου και διαρκεί μέχρι τις 7 Νοεμβρίου 2015. Στην έκθεση θα παρουσιαστούν σχέδια, κατασκευές και ζωγραφικά έργα.

«…Αυτό είναι ακριβώς το καίριο σημείο αυτής της έκθεσης: Νόημα και αίσθηση δεν επαφίενται απλά στους θεατές κάτω από την αιγίδα της πολυσημίας, με ένα τρόπο τέτοιον ώστε ο καλλιτέχνης να είναι ο προμηθευτής αισθητηριακών ερεθισμάτων και νοηματικών γρίφων, αλλά είναι μια βαθιά συναρπαστική και προσωπική διερεύνηση καλλιτεχνικών μέσων ως οχήματα για αναπαράσταση που παρατίθενται –αντιδιαστέλλονται στα αντίστοιχα αναφερόμενα και σημαινόμενα (νοήματα) τους, τα οποία αναφέρονται σε φόβους, προσκολλήσεις και αμφίσημες αλλά πάντα παρούσες πλευρές ή στοιχεία που παραμένουν επίμονα στην καθημερινή ζωή. Αυτή είναι μια διπλή αναπαράσταση: μια που προσκαλεί τους θεατές να νιώσουν, να σκεφτούν, να δημιουργήσουν νόημα μέσα στον χώρο που προκύπτει ανάμεσα σε διαφορετικούς αναπαραστατικούς τρόπους, εξυπηρετημένους με εξαιρετική χρήση των εικαστικών μέσων, καλλιτεχνική ενάργεια και δεινότητα, και μια άλλη αναπαράσταση, που αποσκοπεί στο να συμπυκνώσει, να αντικειμενοποιήσει το προσωπικό, το υποκειμενικό, το ανησυχητικό, σε μια προσπάθεια όχι τόσο να τα παραστήσει με ένα νοηματικά συνεκτικό τρόπο, όσο να εκθέσει την αδυναμία της παραγωγής νοήματος ως μιας χωρίς απώλειες επικοινωνία ή και μορφοποίηση νοημάτων μέσα στα πλαίσια της γλώσσας, των εικαστικών τεχνών ή άλλων σημειωτικών τρόπων αναπαράστασης.»

Απόσπασμα από το κείμενο του Δρ. Παναγιώτη Δαφιώτη που συνοδεύει την έκθεση.