Το Ίδρυμα Β. & Μ. Θεοχαράκη μας προσκαλεί σε μία συζήτηση με τον Θεοδόση Τάσιο και τον Φώτη Παπαθανασίου, με θέμα Ας ξαναμιλήσομε περί μουσικής, την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2014.

Ένας φιλοσοφικός διάλογος ανάμεσα στο στοχαστή, μηχανικό, ακαδημαϊκό και συγγραφέα, Θεοδόση Τάσιο, και το Διευθυντή του Ιδρύματος Θεοχαράκη, Φώτη Παπαθανασίου. Συζητούν για την ουσιώδη «φύση» του μουσικού ενεργήματος, το αναμενόμενο ατομικό και κοινωνικό όφελος, τη μουσική εκπαίδευση, τη σχέση της μουσικής με τη ζωγραφική και τις πιθανές θεραπευτικές της ικανότητες.

Περίληψη

Οι δύο συνομιλητές, ανά αντικείμενο εναλλασσόμενοι στον ρόλο του Εισηγητή και του Σχολιαστή, παρουσιάζουν τους προβληματισμούς τους για τα ακόλουθα αντικείμενα.

Ποιά είναι η ουσιώδης «φύση» του μουσικού ενεργήματος; Μ’ άλλα λόγια πώς θα μπορούσε κανείς να ορίσει τη Μουσική ανάμεσα στις άλλες Τέχνες, κι ανάμεσα σ’ όλες τις διαστάσεις τής Συνείδησης (το γνωσιακό και το ηθικό ενέργημα).

Έτσι ελπίζεται να φανεί καθαρότερα το αναμενόμενο ατομικό και το κοινωνικό όφελος απ’ τη Μουσική.

Οπότε τεκμηριώνεται καλύτερα και το αίτημα για μια πλατειά και αποδοτική Μουσική Εκπαίδευση, στο Σχολείο, στα ευρύτερα κοινωνικά σύνολα, μέ ή χωρίς την υποστήριξη του Κράτους.

Για να φανεί μάλιστα σαφέστερη η θέση της Μουσικής στην κάλυψη των Αισθητικών αναγκών τού Ανθρώπου, θα γίνει και μια παραγωγική συσχέτιση Μουσικής και Ζωγραφικής.

Τέλος, θα γίνει λόγος για τις ακουόμενες (και αμφισβητούμενες) ειδικές θεραπευτικές ικανότητες ορισμένων μουσικών ειδών.