Πρατίνου 87
Τηλ.: 210 7294259

Ώρες λειτουργίας: Κατόπιν ραντεβού