Καραολή Δημητρίου 32 και Φορμίωνος 220, Νέα Ελβετία
Τηλ.: 210 7661166, 210 7661226