«ΟΝΕΙΡΟΜΝΗΜΕΣ» είναι ο τίτλος της πρώτης ατομικής έκθεσης ζωγραφικής του Αριστείδη Χρυσανθόπουλου που παρουσιάζεται στην αίθουσα τέχνης «Εικαστικές Αναζητήσεις».

 

“Μια σειρά από εικόνες, ήχους, αισθήσεις, συναισθήματα, ακόμη και ιδέες, χωρίς λογική αλληλουχία αναδύονται από το ασυνείδητο ή το υποσυνείδητό μας , δίνοντας «σάρκα και οστά» στο όνειρο.

Οι μνήμες μας αποτελούν για τον άνθρωπο έναν αναπόσπαστο σύνδεσμο επικοινωνίας με το περιβάλλον του. Οι προσωπικές μας ιστορίες έχουν ως πυρήνα τους τις μνήμες μας. Παρελθόν , παρόν και μέλλον αναφέρονται , υπάρχουν και βιώνονται στις μνήμες μας. Μέσα από τη μάθηση το ανθρώπινο σώμα δέχεται πληροφορίες , τις αποθηκεύει , προκειμένου να ανακληθούν κάθε φορά που τις χρειάζεται ή νιώθει την ανάγκη να τις ανακαλέσει. Επιπλέον υπάρχει  και η απώλεια μέρους των πληροφοριών μέσα από τη διαδικασία της λήθης. Όμως και οι δυο διαδικασίες , δηλαδή η μάθηση και η λήθη , είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τις μνήμες μας.

ΟΝΕΙΡΟΜΝΗΜΕΣ είναι ο τίτλος της πρώτης ατομικής έκθεσης ζωγραφικής του Αριστείδη Χρυσανθόπουλου. Όνειρα από μνήμες , μνήμες από όνειρα ή όνειρα και μνήμες που αποτελούν χωριστά κεφάλαια ανθρώπινων ιστοριών και στιγμών ;

Φορτίζοντας με ονειρομνήμες πρόσωπα και σώματα στα έργα του , τούς δίνει «εναύσματα, κίνητρα, αιτίες κι αφορμές να συνεχίσουν την πορεία τους στο χρόνο».

Ονειρομνήμες λοιπόν, που ταυτίζονται ή απομακρύνονται , που αναζητούν τη λήθη ή έναν άρρηκτο σύνδεσμο με τη μνήμη, μάς περιμένουν να τις αγγίξουμε , να τις αφουγκραστούμε, να τις ακούσουμε , να φορτιστούν από τις αισθήσεις μας και να γίνουν μέρος της δικής μας μνήμης, συνεχίζοντας μαζί μας την κοινή πλέον πορεία τους στο χρόνο.”