ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ είναι τα ίχνη της ανθρώπινης παρουσίας στον δηµόσιο χώρο ή στην ιδιωτική και την προσωπική σφαίρα, άλλοτε πραγµατικά και άλλοτε συµβολικά ή εννοιακά. Είναι εκείνα τα ίχνη που αφορούν κυριολεκτικά ή µεταφορικά ορόσηµα, σύνορα, ή σηµεία αναφοράς αλλά και ατοµικούς χώρους, πάντοτε όµως τόπους προσδιορισµένους σε µια εννοιακή διάσταση.

Η έκθεση «ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑΙΧΝΗ» είναι η πιο πρόσφατη δουλειά της φωτογραφικής οµάδας ΣΥΜΠΛΗΓΑΔΑ. Η φωτογραφική οµάδα ΣΥΜΠΛΗΓΑΔΑ δηµιουργήθηκε το 2005 από τον φωτογράφο Δηµήτρη Κοιλαλού.

‘Εφη Συρβίτη

Στην έκθεση συμμετέχουν οι:

Μαίρη Γρηγοροπούλου-Γκλένιστερ, Μαίρη Δηµητρίου, Λεωνίδας Λεωνίδου, Μαρία Μαζαρού, Κωνσταντίνος Μιχαλόπουλος, Μαίρη Μιχοπούλου, Μαργαρίτα Νειάδα, Νένα Παναγάκου, Δέσποινα Ρισσάκη, Ροµίνα Σιατερλή και Έφη Συρβίτη


Φωτογραφία θέματος: Δέσποινα Ρισσάκη