Το δεύτερο μέρος του project Urban Lightscapes, το εργαστήριο πειραματισμού για τον αστικό φωτισμό πραγματοποιήθηκε από τις 22 έως 24 Νοέμβρη στη Βαρκελώνη σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής της Καταλωνίας (ΙaaC).

Το εργαστήριο παρακολούθησαν 21 συμμετέχοντες από 5 διαφορετικές χώρες, με ειδίκευση στον τομέα της αρχιτεκτονικής , του βιομηχανικού σχεδιασμού, του σχεδιασμού φωτισμού και της ηλεκτρο-μηχανολογίας.

Ο σκοπός του εργαστηρίου ήταν ο σχεδιασμός και η κατασκευή ενός πρωτότυπου φωτιστικού σώματος ή μιας πρωτότυπης φωτιστικής διαδικασίας για τον αστικό χώρο με επίκεντρο τη συμμετοχή των πολιτών. Τοποθετώντας ως πλαίσιο ότι κάθε πολίτης να μπορεί να έχει λόγο στις συνθήκες φωτισμού της γειτονιάς του, το εργαστήριο ενέταξε τη συμμετοχικότητα στο σχεδιασμό μέσω δύο προσεγγίσεων:

Πρώτον, μέσω  απόφασης και επεξεργασίας  οι ίδιοι οι χρήστες είναι σε θέση να προσαρμόσουν τη μορφή, τη λειτουργία, τη φωτιστική  επιφάνεια, το χρώμα των διατάξεων φωτισμού και να καθορίσουν τον τύπο και τη θέση των φωτιστικών πηγών.

Δεύτερον, με διαδραστικό σχεδιασμό, οι σχεδιαστές  προγραμματίζουν τις φωτιστικές «συσκευές» και να επιλέγουν τα δεδομένα που θα επηρεάσουν την φωτιστική αποτέλεσμα.

Οι 7 ομάδες επεξεργάστηκαν ποικίλες ιδέες , αποδεικνύοντας το μέγεθος στο οποίο ο συμμετοχικός φωτισμός θα μπορούσε να τεθεί σε εφαρμογή, χρησιμοποιώντας εργαλεία όπως Rhino 3D – Grasshopper, τον προγραμματισμό με το Arduino UNO , τη χρήση αισθητήρων και μηχανές ψηφιακής κατασκευής όπως laser printers and cutters.

Για παράδειγμα, το «Tree Hacker » πρότεινε μια customizable πηγή φωτισμού, η οποία τοποθετείται πάνω στα δέντρα της πόλης και τo σχήμα της αποτελείται από μικρά modules τα οποία οι περαστικοί μπορούν να αλλάξουν με τη μορφή ενός παζλ- module. Η «Möbius strip» ήταν μια συσκευή φωτισμού που βασίζεται στη ομώνυμη λωρίδα/ταινία και αλλάζει τον τρόπο που φωτίζει,  σύμφωνα με την αναδίπλωση της, ενώ το «Take Αway Light» αποτέλεσε ένα πρότυπο για ένα σταθμό με αυτοσχέδιες δάδες που θα διευκολύνουν τους κατοίκους να έχουν πρόσβαση σε ένα κινητό φως το οποίο μπορεί να προσαρμόζεται πάνω σε ένα μπουκάλι.

Δύο έργα, το «Banco Led” και  το «I can sit the light” χρησιμοποίησαν το αστικό καθιστικό-παγκάκι ως σύμβολο ανθρώπων που συναντιούνται και διερεύνησαν τη δυνατότητα αυτό το κοινόχρηστο αστικό έπιπλο να γίνει μια διαδραστική πηγή φωτισμού. Τέλος, το «Two Bound» προσπάθησε να φέρει κοντά τους πολίτες μέσω της αφήγησης και να τους ενθαρρύνει να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους προβάλλοντας κομμάτια από ιστορίες στις οποίες οι περαστικοί θα μπορούσαν να συμμετάσχουν.

Το Urban Lightscapes είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που εστιάζει στην πολύπλευρη μελέτη του αστικού φωτισμού, μέσα από μια διεπιστημονική δημιουργική πλατφόρμα που απευθύνεται σε καλλιτέχνες, σχεδιαστές και πολίτες, με στόχο να ενθαρρύνει τον ανοιχτό διάλογο και την ενεργό συμμετοχή των κατοίκων στον αστικό φωτισμό. Περιλαμβάνει τρεις δράσεις: μία ημερίδα , ένα πειραματικό εργαστήριο και μια σειρά φωτιστικών εγκαταστάσεων. Μέσω αυτών το Urban Lightscapes έχει ως στόχο να αλλάξει τον τρόπο που αντιλαμβάνονται οι πολίτες τους ανοιχτούς χώρους και τον αστικό φωτισμό, φιλοδοξώντας να είναι ένα επιτυχημένο παράδειγμα μιας διεπιστημονικής και κοινωνικής συνεργασίας με θετική επίδραση στο δημόσιο φωτισμό.