Ο νέος αυτός χώρος, επιθυμεί να αποτελέσει έναν πυρήνα διαπραγμάτευσης των εννοιών και των διαδικασιών που διέπουν τη δημιουργία νοήματος, αναζητώντας τη διαφοροποίηση που εξελικτικά οδηγεί στη μοναδικότητα, σε αυτό που μπορεί μόνο να επαναληφθεί, όχι να αντικατασταθεί με κάτι άλλο. Με βασικό άξονα την εικαστική δραστηριότητα και τη διαλεκτική, οργανική της σχέση με τη φιλοσοφική σκέψη, θα επιχειρηθεί μια συναλματική προσέγγιση της έννοιας του νοήματος, η οποία στοχεύει όχι στη διαμόρφωση ενός αποτελέσματος, αλλά στην αναζήτηση τρόπων και εργαλείων που μπορούν κάθε φορά να αναδεικνύουν και να ενδυναμώνουν το όντως ον.

Η πρώτη έκθεση που θα παρουσιαστεί στο χώρο, «Αποκατάσταση Δικτύου σε Τέσσερις Κινήσεις», αποτολμά μια διερεύνηση, καταγραφή και αποτύπωση των εσωτερικών και εξωτερικών συσχετισμών και διεργασιών που κινούν τη συγκρότηση και διαμόρφωση των ανθρώπινων σχέσεων και των κοινωνικών δικτύων. Με αυτό το στόχο και αυτή τη ματιά, γίνεται απόπειρα μιας διείσδυσης στην ανθρώπινη ύπαρξη, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση μεταξύ των διαφορετικών πεδίων και λειτουργιών της, καθώς και για τους μηχανισμούς δημιουργίας κοινών πραγματικοτήτων μεταξύ των συνδεόμενων μονάδων.

Απώτερος σκοπός της έρευνας είναι η ανακάλυψη αποκάλυψη και εμπειρία μιας μορφής σύνδεσης και συνύπαρξης, στην οποία οι συνδεόμενοι (άτομα) συμμετέχουν ολοκληρωτικά και ειλικρινά, αποτινάσσοντας συμβάσεις και μηχανισμούς που συγχέουν τα νοήματα στο εσωτερικό τους και τους κρατούν δέσμιους σε δυσλειτουργικά, ακρωτηριαστικά σχήματα χωρίς ειρμό και χωρίς συνέχεια. Η συλλογή αποτελείται από έργα διαφορετικών τεχνικών και υλικών που συνδέονται και αλληλοεπιδρούν μέσα από την έννοια και παρουσία της χορδής.