Χ. Τρικούπη 4, Αθήνα
Τηλ.: 210 9229605, 210 92466991