Για το βιβλίο «Το Τέλος των Ψευδαισθήσεων – Πολιτική, οικονομία και κουλτούρα στην ύστερη νεωτερικότητα» θα µιλήσουν οι:

  • Βασιλική Γεωργιάδου, ∆ιευθύντρια και Πρόεδρος του ∆Σ του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Επιστηµών, Καθηγήτρια Τµήµατος Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας, Πάντειο Πανεπιστήµιο
  • Νικόλας ∆εµερτζής, Καθηγητής Τµήµατος Επικοινωνίας και ΜΜΕ, ΕΚΠΑ
  • Χαριτίνη Καρακωστάκη, ∆ιδάσκουσα Τµήµατος Πολιτικής Επιστήµης και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, ΕΚΠΑ
  • ∆ηµήτρης Λάλλας, ∆ιδάσκων Τµήµατος Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήµιο
  • και ο Γιώργος Μπιθυµήτρης, Εντεταλµένος Ερευνητής ΕΚΚΕ

Συντονίζει ο εκδότης Κώστας Λιβιεράτος.

Διαβάστε επίσης:

Αντρέας Ρέκβιτς – Το Τέλος των Ψευδαισθήσεων: Ένα βιβλίο για την ύστερη νεωτερικότητα