Το έργο του Γιάννη Γκανά χαρακτηρίζεται από καινοτόμες τεχνικές. Τις τεχνικές αυτές, ο καλλιτέχνης τις εξελίσσει ενώ παράλληλα επινοεί καινούργιες, ώστε να εξυπηρετούν το έργο που σκοπεύει να κατασκευάσει. Η ιδέα ενός ζωγραφικού έργου μεγάλων διαστάσεων που γίνεται με έναν τρόπο σχεδόν τυπογραφικό και ταυτόχρονα χειροποίητο δημιουργεί την αίσθηση μεγάλης ακρίβειας, καταργεί τη χειρονομία ως αισθητικό γεγονός και αυτό που μένει είναι ένα έργο σημαντικής συναισθηματικής βαρύτητας. Σε αυτή την ενότητα έργων πέρα από το μεγάλο ζωγραφικό τοπίο, υπάρχουν οι δρόμοι στους οποίους ο καλλιτέχνης έχει ζήσει μέχρι τώρα. Εδώ ο Γιάννης Γκανάς επιστρέφει στη γλυπτική, όμως και πάλι, το γλυπτικό έργο πραγματοποιείται με έναν τυπογραφικό τρόπο που θυμίζει –ως διαδικασία- τις ζωγραφικές τεχνικές του.

Τέλος, σε αυτή την έκθεση επιβεβαιώνεται ξανά με τον πιο ισχυρό τρόπο, ότι κάτι που ανακαλύπτουμε τυχαία στον δρόμο μπορεί τελικά να αποδεικνύεται πολύ σημαντικό.