Το Booze Cooperativa παρουσιάζει την έκθεση του Τριαντάφυλλου Βαΐτση με τίτλο «Αντιθέσεις» …

από την Πέμπτη, 27 Δεκεμβρίου 2012 στις 9μμ.

Πρόκειται για μια ενότητα έργων που συνδυάζει την Trash Art με την Shadow Art, εστιάζοντας περισσότερο στη σκιά. Το κεντρικό θέμα της είναι «ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ».

Τα έργα είναι φτιαγμένα από διάφορα απορρίμματα. Η κάθε δημιουργία μπορεί να περιλαμβάνει ένα ή και περισσότερα είδη απορριμμάτων ανάλογα με το θέμα και τον όγκο του έργου. Τα υλικά έχουν τοποθετηθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μη δημιουργούν μορφές εκ πρώτης όψεως. Όταν όμως φωτιστούν από δύο μοναδικά σημεία δημιουργούν δύο σκιές με συγκεκριμένο σχήμα. Οι σκιές του κάθε έργου χαρακτηρίζονται από μία τουλάχιστον αντιθετική σύζευξη.

Η ενότητα εστιάζει στο ότι κάθε αντικείμενο, γεγονός, κατάσταση κλπ μπορεί να μας δώσει διαφορετικές πληροφορίες ανάλογα με την οπτική γωνία από την οποία θα το εξετάσουμε. Παράλληλα κάθε δημιουργία θέτει τα δικά της ερωτήματα καθιστώντας έτσι το σύνολο των έργων ως ένα ερωτηματολόγιο και δίνοντας μια αφορμή για ένα γενικότερο προβληματισμό.

Τα έργα κρύβουν πολλά μηνύματα καθώς και αντικείμενα που σας καλούν να τα αναζητήσετε.