Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, στο πλαίσιο του προγράμματος Μορφωτικών Εκδηλώσεων Επιστήμης Κοινωνία, πραγματοποιεί τον Δ΄ κύκλο ομιλιών με θέμα τον άνθρωπο και το περιβάλλον στο Βυζάντιο. Ο κύκλος θα διαρκέσει μέχρι τις 23 Μαρτίου και πραγματοποιείται στο Αμφιθέατρο Λ. Ζέρβας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.

Οι αντιλήψεις και τα ερωτήματα, που σε πολλές περιπτώσεις μαρτυρούν τον απόλυτο φόβο και την αδυναμία απέναντι στα στοιχεία της φύσης, τα προβλήματα που οι Βυζαντινοί αντιμετώπισαν κατά τη διαχείριση του περιβάλλοντος αλλά και πολλές από τις λύσεις που πρότειναν θα  παρουσιαστούν στον Δ΄Κύκλο Ομιλιών με θέμα Άνθρωπος και περιβάλλον στο Βυζάντιο.

Ο Κύκλος περιλαμβάνει ενότητες και θέματα, όπως η πρόσληψη και η διαχείριση του νερού, η επέμβαση στη φύση και η δημιουργία του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος είτε ως καλλιέργεια είτε ως κατασκευαστικά έργα, η θεολογική νέα προσέγγιση της  εκκλησιαστικής εξουσίας,  η φυσιοκρατική αντίληψη του απλού κόσμου με τη διαρκή πολιτιστική διάζευξη ή συμφιλίωση με την άγρια φύση του δάσους, του βουνού και του κάμπου, καθώς και η αισθητική ή  ωφελιμιστική πρόσληψη της χλωρίδας και της πανίδας.

Χορηγείται πιστοποιητικό παρακολούθησης