Πρόσωπα ανταρτών και πολιτικών προσφύγων σε μία φωτογραφική εγκατάσταση του Ηλία Πούλου, συνθέτουν ένα διάλογο με τον χώρο και τον θεατή, στο πλαίσιο του Διεθνούς Μήνα Φωτογραφίας.

Πρόσωπα ανταρτών και πολιτικών προσφύγων σε μία φωτογραφική εγκατάσταση του Ηλία Πούλου, συνθέτουν ένα διάλογο με τον χώρο και τον θεατή, στο πλαίσιο του Διεθνούς Μήνα Φωτογραφίας.

Οι φωτογραφίες προσώπων από αντάρτες του ελληνικού εμφυλίου πολέμου και μετέπειτα πολιτικούς πρόσφυγες αποτελούν το οπτικό θέμα της έκθεσης του φωτογράφου Ηλία Πούλου.

Η φωτογραφική όψη τους τεμαχίζεται, με σκοπό όμως να διατηρηθούν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προσώπου, τα οποία στη συνέχεια μεγεθύνονται και παρουσιάζονται ως εγκατάσταση στον χώρο.

Κάθε μεγεθυμένο τμήμα αποτελεί από μόνο του ένα αυθύπαρκτο θέμα. Τα διάσπαρτα κομμάτια των προσώπων σε διαφορετικά φωτογραφικά καρέ ψάχνουν την ολοκλήρωσή τους, διαμέσου της λειτουργίας του Χρόνου και των αναμνήσεων.

Ο Χρόνος είναι παρελθοντικός και μεταφέρει αποσπασματικά εικόνες σ\’ ένα παρόν-απόν. Το παρόν είναι ένα νέο σύνολο από θραύσματα αναμνήσεων για τον μέλλοντα χρόνο του έργου.

Τα μεγεθυμένα εικαστικά στοιχεία κάθε τμήματος λειτουργούν ως αναμνήσεις και η νέα σύνθεσή τους στον χώρο προτείνει την ερμηνεία του Χρόνου ως μιας φανταστικής οντότητας αφού η επιβεβαίωσή τους πάντοτε μπορεί να γίνει σε ένα παρελθόν.

Η αποτύπωση της εμπειρίας των πολιτικών προσφύγων ήταν η έμπνευση και αφετηρία για τη φωτογραφική εγκατάσταση του Ηλία Πούλου. Ως εικαστική προβληματική, εντάσσεται στην σειρά των Αεικινήτων έργων του, με αναπροσαρμοζόμενα πλαστικά μέρη που αναζητούν μια ολοκλήρωση.

Info
14ος Διεθνής Μήνας Φωτογραφίας
Ηλίας Πούλος, Ανθρωπογεωγραφία
Art Act, Σφαέλου 3 και Ν. Σουλιώτη 33
Διάρκεια έκθεσης: Από τις 8 Οκτωβρίου έως τις 2 Νοεμβρίου
Προσέλευση κατόπιν τηλεφωνικής προσυνεννόησης
Τηλ.: 210 6460688 και 6974 54058