Υπό την επιστημονική επιμέλεια του Καθηγητή της Βυζαντινής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Ιωάννη Πολέμη, μεταφράζονται για πρώτη φορά στη νέα ελληνική και σχολιάζονται κείμενα πεζά και ποιητικά της Βυζαντινής Γραμματείας.

Τα έργα σημαντικών βυζαντινών συγγραφέων παρουσιάζονται με ευσύνοπτη εισαγωγή, απόδοση στη νέα ελληνική και χρήσιμο σχολιασμό για την καλύτερη και πληρέστερη προσέγγιση των κειμένων αυτής της τόσο πλούσιας σε συγγραφική παραγωγή περιόδου της Λογοτεχνίας μας.

Η σειρά ανοίγει με τον τόμο υπό τον τίτλο: Χριστοφόρου Μυτιληναίου, Στίχοι Διάφοροι (Εισαγωγή, μετάφραση, Σημειώσεις: Δήμητρα Ι. Μονιού), σσ. 376, και ακολουθεί ο δεύτερος τόμος υπό τον τίτλο: Προκοπίου Σοφιστού Γάζης, Ανθολόγιον (Εισαγωγή, μετάφραση, Σημειώσεις: Ιωάννης Πολέμης) σσ. 132.

Πρόκειται για κείμενα τα οποία απευθύνονται όχι μόνο στους φοιτητές της Φιλολογίας και στους ειδικούς επιστήμονες, αλλά και στους λάτρεις της ελληνικής γλώσσας, οι οποίοι επιθυμούν να προσεγγίζουν τα βυζαντινά κείμενα μέσα από παράλληλη παρουσίαση του πρωτοτύπου με την μετάφραση και τις κατατοπιστικές υποσελίδιες σημειώσεις. Στη σειρά θα δημοσιευθούν σύντομα και άλλα κείμενα με επιστημονική προσέγγιση και ταυτόχρονη εύληπτη μορφή.