1ο Synama Festival: Συγχρόνως, εδώ και τώρα, όλες και όλοι μαζί

Το Synama Festival αποτελεί ένα νεοσύστατο φεστιβάλ, που αντλεί στοιχεία από την τρέχουσα συνθήκη κρίσης και θέτει ως προτεραιότητα έναν πολιτισμό από όλες για όλους, άνευ ορίων και περιορισμών. Φέτος, η θεματική του φεστιβάλ εστιάζει στις ανθρώπινες αισθήσεις και στην ιδέα του «συναισθάνομαι» και αναζητά καινοτόμες και ανατρεπτικές προτάσεις με δυναμικό περιεχόμενο.

Πίσω από το Synama βρίσκεται μία ετερόκλητη ομάδα με άτομα από τα πεδία των τεχνών και των κοινωνικών επιστημών, που συστάθηκε για να παρακολουθήσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Liminal Access Force του πολιτιστικού οργανισμού liminal. Συνδετικός κρίκος της ομάδας αποτελεί το ενδιαφέρον μας για τη συμπερίληψη στον πολιτισμό και η ανάγκη για διεκδίκηση ίσων ευκαιριών στις δημιουργικές διαδικασίες.

Θα φιλοξενηθούν προσβάσιμες καλλιτεχνικές και εκπαιδευτικές δράσεις για άτομα κάθε ηλικίας, με στόχο να δημιουργηθεί ένα δίκτυο ανθρώπων που πιστεύουν στο δικαίωμα της ίσης συμμετοχής στον πολιτισμό.

Με αφορμή την πολυφωνία της οργανωτικής ομάδας και τις υβριδικές μορφές τέχνης, το Synama Festival αναζητά τα όρια μεταξύ ψηφιακού και αναλογικού, δημιουργού και συμμετέχοντα, αναζητώντας ποικίλους τρόπους για να βιώσουμε από κοινού εμπειρίες χωρίς διακρίσεις.
1st Synama Festival: Συγχρόνως, εδώ και τώρα, όλες και όλοι μαζί
Ημερομηνίες Φεστιβάλ: 5 και 6 Ιουνίου 2021
Απευθύνεται σε άτομα κάθε ηλικίας

Aιτήσεις συμμετοχής : forms.gle

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 2 Μαΐου 2021 και ώρα 23:59

Η παρούσα πρόσκληση αφορά σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται σε ποικίλα πεδία τεχνών.

Για όλες τις δράσεις που θα επιλεχθούν προβλέπεται αμοιβή.