Η υποβολή της πρότασης γίνεται ηλεκτρονικά στον δικτυακό τόπο του Φεστιβάλ, έως τις 30 Ιουνίου 2020.

Το Athens Photo Festival, πιστό στο καθιερωμένο ραντεβού του, θα αποτελέσει για ακόμα μια χρονιά τη μεγάλη γιορτή της φωτογραφίας και του σύγχρονου οπτικού πολιτισμού στην Ελλάδα. Εκθέσεις φωτογραφίας με τη συμμετοχή καλλιτεχνών από διαφορετικές χώρες καθώς και ένα σύνολο δράσεων θα συγκροτήσουν μια ευρεία πλατφόρμα ανάδειξης της σύγχρονης φωτογραφικής δημιουργίας και αλληλεπίδρασης με την ευρύτερη πολιτιστική κοινότητα.

Το πρόγραμμα των εκθέσεων θα πραγματοποιηθεί από τις 16 Σεπτεμβρίου έως και τις 15 Νοεμβρίου 2020, με κεντρικό χώρο το Μουσείο Μπενάκη / Πειραιώς 138. Οι εκθέσεις θα επεκταθούν και σε άλλους χώρους της Αθήνας, διασταυρώνοντας φωτογραφικά έργα, οπτικοακουστικό υλικό, εγκαταστάσεις και καλλιτεχνικές εκδόσεις.

Covid-19: Η επόμενη μέρα

Το Athens Photo Festival, ανταποκρινόμενο στις νέες συνθήκες αυτής της δύσκολης περιόδου, μετά από κοινή απόφαση με το Μουσείο Μπενάκη και έπειτα από συνεννόηση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και τους συνεργάτες του, αναπροσαρμόζει το πρόγραμμά του και μετατίθεται σε νέα ημερομηνία. Το κεντρικό πρόγραμμα των εκθέσεων και δράσεων θα πραγματοποιηθεί την περίοδο Σεπτεμβρίου – Νοέμβριου 2020, με κεντρικό χώρο το Μουσείο Μπενάκη / Πειραιώς 138. Η απόφαση αυτή λήφθηκε με γνώμονα τη διασφάλιση της ασφάλειας των επισκεπτών, των καλλιτεχνών, των εθελοντών, των συνεργατών καθώς και των ξένων προσκεκλημένων. Παράλληλα με το δια ζώσης πρόγραμμά του, το Athens Photo Festival, διευρύνει το όρια και το πλαίσιο των δράσεων του, δημιουργώντας νέες πολιτιστικές εμπειρίες μέσω χρήσης του διαδικτύου σε υπάρχουσες και νέες παραγωγές του και αναπτύσσει ειδικά προγράμματα υποστήριξης των δημιουργών.