Σεβαστουπόλεως 117, Αμπελόκηποι
Τηλ.: 210 6998631, 210 6980796