Από την πρώτη στιγμή της λειτουργίας του, το Πωλητήριο του Μουσείο Μπενάκη στο Κτήριο της …

Οδού Πειραιώς συνέδεσε το όνομά του με την παρουσία ενός σημαντικού αριθμού διακεκριμένων εκπροσώπων των εφαρμοσμένων τεχνών στην Ελλάδα, προσφέροντας τους μια φιλόξενη και διαρκώς ανανεούμενη στέγη.

Στα έξι χρόνια λειτουργίας του Πωλητηρίου οι καλλιτέχνες αυτοί κατέθεσαν τις προτάσεις τους ακυρώνοντας πολλές φορές το ζήτημα της διαφοροποίησης μεταξύ χρηστικού διακοσμητικού αντικειμένου ή αντικειμένου τέχνης που δεν έχει ουσιαστική χρησιμότητα.

Για να αναδειχθούν οι δημιουργίες αυτές, εγκαινιάζεται στο χώρο του Πωλητηρίου ένας κύκλος μικρών εκθέσεων Ελλήνων και ξένων δημιουργών (πρωτοπόρων στις Εφαρμοσμένες τέχνες) με τίτλο «ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΛΗ».

Διοργάνωση

Πωλητήριο Μουσείου Μπενάκη