Πρόγραμμα Ακρόασης

Οι υποψήφιοι θα διαγωνιστούν σε:

– Υποχρεωτικό κοντσέρτο: R. STRAUSS: Κοντσέρτο για κόρνο Νο 1 σε μι ύφεση μείζονα, ορ. 11, ολόκληρο.

– Ένα έργο επιλογής του υποψηφίου

– Αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα, τα οποία θα δίνονται στους υποψηφίους σε φωτοαντίγραφα, από το Πρωτόκολλο της ΕΛΣ.

Ημερομηνία Ακρόασης: 6/9/2017  Ώρα:  10:00 π. μ.

Τόπος ακρόασης: Αίθουσα δοκιμών της ΟΛΣ στο ΚΠΙΣΝ (5ος όροφος)

Οι υποψήφιοι θα διαγωνιστούν με αλφαβητική σειρά. Όλοι οι υποψήφιοι θα διαγωνιστούν στα κοντσέρτα με πιανίστα (συνοδό) δικής τους επιλογής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Πρωτόκολλο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (τηλ. 2130885861) για έντυπα και υποβολή αιτήσεων τις εργάσιμες ημέρες, από 14/7/2017 μέχρι και 7/8/2017, από τις 8.30 μέχρι τις 14.00.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι διπλώματος ή πτυχίου από αναγνωρισμένο ωδείο της ημεδαπής ή από αναγνωρισμένο μουσικό εκπαιδευτικό ίδρυμα του εσωτερικού ή ισότιμου διπλώματος εκπαιδευτικού ιδρύματος του εξωτερικού, το οποίο πρέπει να  κατατεθεί μαζί με την αίτηση, καθώς και πλήρες βιογραφικό σημείωμα.

Όσοι εκ των υποψηφίων εργάζονται σε άλλη ορχήστρα (ΕΡΤ, Δ. Αθηναίων κλπ.) με σύμβαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου, θα πρέπει να προσκομίσουν  στο Πρωτόκολλο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, πριν την ημερομηνία της ακρόασης, βεβαίωση των συνολικών μηνιαίων αποδοχών τους, από τον φορέα εργασίας τους.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Γραφείο ΟΛΣ κα. Μ. Αγγελοπούλου, τηλ. επικοινωνίας 2130885791