Από τα βασιλικά τμήματα του Τατοϊου μέχρι τις μεγάλες επαύλεις και τα ξενοδοχεία η Κηφισιά αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για ταξιδιώτες, καλλιτέχνες και πνευματικούς ανθρώπους. Η έκθεση Αναδρομή στην Κηφισιά από το Μουσείο Μπενάκη μας εξηγεί τους λόγους.

Η έκθεση Αναδρομή στην Κηφισιά παρουσιάζεται αυτή την περίοδο στο Τμήμα Ιστορικών Αρχείων του Μουσείου Μπενάκη, στην Κηφισιά.

Η έκθεση περιλαμβάνει βιβλία περιηγητών του 19ου και 20ού αιώνα με  περιγραφές της Κηφισιάς, φωτογραφίες, ιστορικά τεκμήρια, καθώς και διάφορα αναμνηστικά  που αναφέρονται στην καθημερινή και κοινωνική ζωή,  στα ξενοδοχεία της, στις αθλητικές δραστηριότητες, στην αρχιτεκτονική της και γενικότερα στο περιβάλλον της.

Για την πραγματοποίησή της, χρησιμοποιήθηκε υλικό από διάφορα αρχεία του Τμήματος και παραχωρήθηκε υλικό από άλλα ιδρύματα και ιδιώτες συλλέκτες.