Ο Γιάννης Γαλανόπουλος πατάει το update και βλέπει την πόλη του με άλλο μάτι. Φωτογραφίζοντας σύμβολα του αστικού τοπίου αναθεωρεί τη χρήση τους και γνωρίζει τη μοναδικότητά τους.

Ο Γιάννης Γαλανόπουλος πατάει το update και βλέπει την πόλη του με άλλο μάτι. Φωτογραφίζοντας σύμβολα του αστικού τοπίου αναθεωρεί τη χρήση τους και γνωρίζει τη μοναδικότητά τους.


Ο φωτογράφος Γιάννης Γαλανόπουλος είναι γεννημένος άνθρωπος πόλης. Η πόλη του είναι το οπτικό του περιβάλλον. Τα καθημερινά, σημαντικά ή ασήμαντα, μόνιμα ή προσωρινά σύμβολα της πόλης είναι αυτά που τραβούν τη φωτογραφική του κάμερα σαν μαγνήτης.


Τα σύμβολα της πόλης είναι σε όλους μας ορατά, μόνο που είναι βαλμένα βαθιά μες στη συνείδησή μας περισσότερο για τη χρήση τους παρά για την οπτική τους μοναδικότητα.


Βασιζόμενος σε κανόνες, προσωπικούς, οπτικούς, φωτογενείς ο Γιάννης Γαλανόπουλος οδηγείται σε ένα φωτογραφικό μετασχηματισμό των συμβόλων, που σημαίνει την οπτική αναβάθμιση και αποκάλυψη αυτής της μοναδικότητας.


Info
14ος Διεθνής Μήνας Φωτογραφίας
Γιάννης Γαλανόπουλος
Άποψη, Κέντρο Γραμμάτων και Τεχνών
Δεινοκράτους 35, Αθήνα
Διάρκεια: Από 18 Οκτωβρίου έως 3 Νοεμβρίου