Πριγκιποννήσων 10, Αθήνα
Τηλ.: 210 6468009, 210 6442869