Αγ. Ιωάννου 2, Αγ. Παρασκευή
Τηλ.: 210 6010561, 210 6006153