Μ. Αλεξάνδρου 123, Κεραμεικός
Τηλ.: 210 3410011
E-mail: altera_pars@yahoo.gr