Πόντου και Μ. Γερουλάνου 103, Αργυρούπολη
Τηλ.: 210 9937011, 210 3211208