3ης Ορεινής Ταξιαρχίας 15, Ζωγράφου
Τηλ.: 210 7773608