Η ακρόαση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 17 Ιουνίου 2017, από τις 11.00 έως τις 16.00, στο κτίριο δοκιμών της Ε.Λ.Σ. (Αρχιμήδους 16, Ταύρος).

Μέρος στην ακρόαση μπορούν να λάβουν παιδιά που έχουν γεννηθεί μεταξύ των ετών 2004 και 2010 και που κατά την καλλιτεχνική περίοδο 2017-2018 θα έχουν ηλικία από 7 έως 13 ετών.

Στην επιλογή των επιτυχόντων θα συνεκτιμηθεί η γνώση μουσικής ανάγνωσης (solfège), ωστόσο στην ακρόαση μπορούν να συμμετάσχουν και παιδιά που δεν έχουν γνώσεις μουσικής και τα οποία θα στελεχώσουν ένα νέο τμήμα ακουστικής εκμάθησης.

Τα παιδιά αυτά θα μπορούν να ακολουθούν και να απομνημονεύουν τη μουσική «με το αυτί», θα προετοιμαστούν στο βασικό ρεπερτόριο της όπερας που αφορά σε παιδικές φωνές και θα εκπαιδευτούν στα βασικά στοιχεία της πολυφωνίας. Διευκρινίζεται ότι οι γνώσεις μουσικής ανάγνωσης δεν αποκλείουν την από κοινού εκμάθηση και προετοιμασία όλων των παιδιών.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να παρουσιάσουν ένα κομμάτι της επιλογής τους.

Επίσης θα εξεταστούν σε ακουστικές και ρυθμικές ασκήσεις.

Με την υποβολή αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν το κομμάτι στο οποίο επιθυμούν να εξεταστούν.

Αιτήσεις υποψηφίων που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται:

1. Στο Πρωτόκολλο της Ε.Λ.Σ. στα Γραφεία Διοίκησης, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (Λεωφ. Συγγρού 364, Όροφος 5Α, τηλ. 2130885860 & 2130885861). Το ωράριο υποβολής αιτήσεων είναι από Δευτέρα έως Παρασκευή, 08.30 – 15.00.

2. Ηλεκτρονικώς, στη διεύθυνση: protocol@nationalopera.gr

Η τελική προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι την Πέμπτη 15/6/2017, στις 14.00, ενώ για τις αιτήσεις που θα αποσταλούν ηλεκτρονικά η τελική προθεσμία υποβολής τους είναι την Τετάρτη 14/6/2017 στις 14.00.

Πληροφορίες: Διεύθυνση Σκηνής  ΕΛΣ,  Κωνσταντίνα Βερώνη, 213088 5771 (Δευτέρα με Παρασκευή από τις 10.00 έως τις 15.00).