Η ακρόαση θα πραγματοποιηθεί στην Κεντρική Σκηνή της ΕΛΣ στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στις 22 Απριλίου 2017 και ώρες 11:00-16:00.

Η ακρόαση αφορά τους ρόλους των «Mägde».

Οι συμμετέχουσες θα πρέπει να τραγουδήσουν :

– τον ρόλο της 1ης, 3ης ή 5ης Magd στην πρώτη σκηνή της όπερας και

– μία άρια δικής τους επιλογής γερμανικού ρεπερτορίου σε γλώσσα γερμανική.

Η επιτροπή ακρόασης έχει τη διακριτική ευχέρεια να συντομεύσει την ακροαματική διαδικασία· επίσης, η ακρόαση ενδέχεται να βιντεοσκοπηθεί για αρχειακούς λόγους.

Με την υποβολή των αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν τίτλους σπουδών (δίπλωμα) και βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία.

Αιτήσεις που δεν θα περιλαμβάνουν τα παραπάνω στοιχεία δεν θα γίνονται δεκτές.


Η υποβολή αιτήσεων γίνεται:

– Στα κεντρικά γραφεία της ΕΛΣ, στο Πρωτόκολλο, οδός Λεωφ. Συγγρού 364, Καλλιθέα, τηλ.: 213 088 5860, 213 088 5861. Το ωράριο υποβολής αιτήσεων είναι 8.30 – 15.00, από Δευτέρα έως Παρασκευή.

– Ηλεκτρονικώς, στη διεύθυνση : protocol@nationalopera.gr

Η τελική προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι την Τετάρτη 20 Απριλίου, στις 14.00. Το ίδιο ισχύει και για τις αιτήσεις που θα αποσταλούν ηλεκτρονικά έως την ώρα αυτή.