Ζητούνται έξι γυναίκες ηθοποιοί για να στελεχώσουν την θεατρική ερευνητική ομάδα Μέθοδος στον δεύτερο κύκλο εργασιών της για παράσταση πάνω στον αρχαίο τραγικό λόγο για το καλοκαίρι..

Η πρόσκληση απευθύνεται σε σοβαρά και αφιερωμένα άτομα οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει και να είναι έτοιμοι για έντονη σωματική δραστηριότητα και αυτοσχεδιασμό.

Να φορούν άνετο ρουχισμό μαύρου  χρώματος και κατά την προσέλευση τους να φέρουν βιογραφικό και μια φωτογραφία.