Η ακρόαση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017 και ώρα 12.00 στην αίθουσα δοκιμών της Ορχήστρας της ΕΛΣ στο ΚΠΙΣΝ. Στις 3 Ιουλίου και ώρα 11.00, θα γίνει κλήρωση για τη σειρά εμφάνισης των διαγωνιζόμενων.

Οι νέοι πιανίστες (γεννημένοι μετά την 04/07/1992) που θα επιλεγούν θα συμμετέχουν σε τρεις συναυλίες που θα πραγματοποιηθούν στις 19/11, 25/11 και 26/11 και ώρα 18.00 στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ στο ΚΠΙΣΝ. Η ημερομηνία και η σειρά εμφάνισής τους θα αποφασιστούν από τους διοργανωτές.

Ρεπερτόριο ακρόασης 3 Ιουλίου 2017

Πρόγραμμα της επιλογής των υποψηφίων 10-15 λεπτών που να περιλαμβάνει υποχρεωτικά ένα έργο ή μέρος έργου Έλληνα συνθέτη. Στην περίπτωση που το έργο δεν έχει εκδοθεί, ο διαγωνιζόμενος πρέπει να προσκομίσει φωτοτυπία του έργου. Η επιτροπή ακρόασης έχει τη διακριτική ευχέρεια να συντομεύσει την ακροαματική διαδικασία· επίσης, η ακρόαση ενδέχεται να βιντεοσκοπηθεί για αρχειακούς λόγους.

Ρεπερτόριο συναυλιών Νοεμβρίου 2017

Πρόγραμμα περίπου 30 λεπτών, που να περιλαμβάνει ένα έργο ή μέρος έργου Έλληνα συνθέτη της επιλογής των υποψηφίων. Τα έργα που θα παρουσιαστούν στην ακρόαση μπορούν να εκτελεσθούν και στη συναυλία.

Επιτροπή

Η τριμελής επιτροπή της ακρόασης θα αποτελείται από τους πιανίστες Χαράλαμπο Αγγελόπουλο, Τίτο Γουβέλη και Σοφία Ταμβακοπούλου.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές ως και την Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017 και ώρα 14.00 ηλεκτρονικά στο alternativestage@nationalopera.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν τη σχετική αίτηση από το www.nationalopera.gr

Με την υποβολή των αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν βιογραφικό σημείωμα (ως 150 λέξεις), πρόγραμμα ακρόασης, φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου. Αιτήσεις που δεν θα περιλαμβάνουν τα παραπάνω στοιχεία δεν θα γίνονται δεκτές.