Πλαστήρα 12, Βούλα
Τηλ.: 210 8958945

Ώρες λειτουργίας: Tρίτη έως Σάββατο 10:30 – 13.00, Tρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 18:30 – 21.00