Η αίθουσα τέχνης «Καπλανών 5» παρουσιάζει την ατομική έκθεση της Αγγελικής Παπαγεωργίου από

τις 13 μέχρι τις 31 Μαρτίου 2012.

“Η μορφοπλαστική  δυναμική της υφής στη ζωγραφική της Αγγελικής Παπαγεωργίου”

“Η Αγγελική Παπαγεωργίου δημιουργεί  στο πλαίσιο μιας αναλυτικής αντίληψης του καλλιτεχνικού έργου, κατά την οποία το οπτικό αντικείμενο οργανώνεται εικονογραφικά σύμφωνα με τις ανάγκες της ζωγραφικής ως μιας οντότητας που λειτουργεί ανεξάρτητα από την αναπαραγωγή μιας εικόνας του εξωτερικού κόσμου δίνοντας έμφαση στην δημιουργική – επιλεκτική ικανότητα του καλλιτέχνη να ανασυντάσσει τα εκφραστικά του εργαλεία ώστε να προκαλούν αυτά τα ίδια πρωτότυπες εικόνες.

Έτσι η δημιουργική διαδικασία γίνεται το αντικείμενο αλλά και θέμα μαζί επιδεικνύοντας το πώς η νέα εικόνα λειτουργεί και οργανώνεται προκαλώντας οπτικά ερεθίσματα…”