Ανδρονίκου 7-9, Ρουφ
Τηλ.: 210 3425890, 210 3425316