Αθηνάς 17 και Δοϊράνης 198, στάση Χρυσάκη, Καλλιθέα
Τηλ.: 210 9415222