Πατησίων 140, Αθήνα
Τηλ.: 210 8259975, 210 8215327