Ο δήμαρχος Αθηναίων τόνισε ότι ο μηχανισμός και οι υπηρεσίες του δήμου βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή επί ποδός και ολοκλήρωσαν όλους τους απαραίτητους ελέγχους. Σύμφωνα με την οριστική καταγραφή εγκαταλειμμένων κτιρίων ή ασυντήρητων διατηρητέων, για δεκατρία (13) από αυτά εκδίδονται άδειες κατεδάφισης.

Τα κτίρια για τα οποία εκδίδονται άδειες κατεδάφισης είναι:

-Μυλοποτάμου και Δαβάκη
-Ηούς 36-38 & Δαιδαλιδών
-Επικλέους (μεταξύ των οδών Ερμίππου και Τημένους) – 5 κτίρια
-Ερεσσού 11
-Πελίου 8
-Αλκμαίωνος 3
-Πλαπούτα 24Β
-Ηλιουπόλεως 4 & Αετίωνος
-Ανθέων και Αμασίου