Το Μ.Μ.Σ.Τ. εγκαινιάζει την Παρασκευή 23 Απριλίου την έκθεση φοιτητικών εργασιών του μεταπτυχιακού προγράμματος Design Research Laboratory (DRL) της αρχιτεκτονικής σχολής Architectural Association του Λονδίνου. Παράλληλα, θα γίνει και παρουσίαση του προγράμματος AA DRL από τον Theodore Spyropoulos, αλλά και διάλεξη του Brett Steele, πρέδρου της Σχολής, για τα οποία η ημερομηνία και ο τόπος θα ανακοινωθούν σύντομα.

Το πρόγραμμα Design Research Laboratory (DRL) της  αρχιτεκτονικής σχολής Architectural Association (ΑΑ) του Λονδίνου είναι ένα 16-μηνο μεταπτυχιακό πρόγραμμα αρχιτεκτονικού και αστικού σχεδιασμού.

Από την ίδρυση του το 1999 έως σήμερα, το στούντιο του DRL έχει ως στόχο τη συστηματική διερεύνηση του σχεδιασμού τόσο σε επίπεδο ριζοσπαστικών αρχιτεκτονικών ιδεών όσο και σε επίπεδο σχεδιαστικών πρακτικών, μεθόδων και  συστημάτων.

Οι καινοτόμες διδακτικές στρατηγικές του προγράμματος περιλαμβάνουν την χρήση νέων ψηφιακών εργαλείων σχεδιασμού και συνδυαστικών διαδικασιών παραγωγής πρωτοτύπων μοντέλων.

Η τρέχουσα ερευνητική ατζέντα του στούντιο έχει τίτλο Proto-Design και διερευνά την παραγωγή πρωτοτύπων αρχιτεκτονικών και αστικών μοντέλων (prototypes) με τη χρήση εξελιγμένων συστημάτων παραμετρικού σχεδιασμού (parametric associative design systems) και τεχνικών προγραμματισμού (scripting).

Το στούντιο του DRL οργανώνεται ως πέντε παράλληλες ερευνητικές ομάδες που εστιάζουν σε επιμέρους ζητήματα της κεντρικής ατζέντα και συντονίζονται από τους διδάσκοντες-αρχιτέκτονες Yusuke Obuchi, Theodore Spyropoulos, Patrik Schumacher, Alisa Andrasek and Marta Malè-Alemany η κάθε μια.

Τα αποτελέσματα του πρώτου 16-μηνου κύκλου έρευνας πάνω στο πεδίο Proto-Design που έληξε το Φεβρουάριο του 2010, θα παρουσιαστούν στην έκθεση AA DRL: PROTO-DESIGN. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για  ομαδικές φοιτητικές εργασίες που συνοψίζουν τα αρχιτεκτονικά και πολεοδομικά ευρήματα της σχεδιαστικής διαδικασίας έρευνας αλλά και ευρύτερα της καινοτόμου διδακτικής προσέγγισης  του στούντιο του DRL. Τα φοιτητικά αυτά αρχιτεκτονικά έργα θα παρουσιαστούν μέσα από σχέδια, ψηφιακές απεικονίσεις, βίντεο και μακέτες.