Τα έργα που παρουσιάζονται προσεγγίζουν την πρακτική του σχεδίου και διαπραγματεύονται τις ιδιαιτερότητες του από τρεις διαφορετικές θέσεις. Κάθε ένας από τους καλλιτέχνες ορίζει αυτόνομα τα μέτρα και τα σταθμά του σχεδίου του. Οι γραμμές μπορεί να εκτείνονται ως εκεί που φτάνει το χέρι, να γεμίζουν παροξυστικά επιφάνειες ή να τοποθετούνται μεθοδικά η μία δίπλα στην άλλη πάνω στο χαρτί μέσω πολύ συγκεκριμένων υπολογισμών και εργαλείων. Η άδεια επιφάνεια του χαρτιού, με την εμφανή της υλικότητα και την τόσο δυναμική της παρουσία, μπορεί ταυτόχρονα να αγνοηθεί πλήρως και στη μνήμη να αποτυπωθούν οι κινήσεις των χεριών και των μέσων που ορίζουν το χώρο και το σχέδιο το ίδιο.

Στις προσεγγίσεις τους οι τρεις καλλιτέχνες απευθύνονται στην δισδιάστατη επιφάνεια ως μια δισδιάστατη επιφάνεια και σαν αυτό να είναι το θέμα προς αντιμετώπιση. Είτε οι φόρμες ορίζονται από μεμονωμένες γραμμές, είτε από μορφές χωρίς περιγράμματα γεμισμένες με γραμμούλες, είτε ορίζονται από λογιών λογιών γραφές, όλες συναντώνται στην ίδια επιφάνεια, αυτή του χαρτιού και αν αγνοηθεί του τοίχου.

Στα έργα αυτά η προοπτική όπως μας τη διδάσκει η αναγέννηση, έχει μικρότερη σημασία ή και καθόλου, όσο η προσωπική ευθύνη του καλλιτέχνη απέναντι στον εαυτό του και απέναντι στην ιστορία, και κυρίως απέναντι στην προσωπική έκφραση και στο καλλιτεχνικό αντικείμενο το ίδιο, ή αλλιώς στην καθαρή απόλαυση

Καλλιτέχνες:
Αλέξανδρος Ψυχούλης, Γιώργος Τσακίρης, Ηλίας Παπαηλιάκης


Επισημαίνουμε στους φίλους της γκαλερί, ότι για λόγους προστασίας του κοινού, λόγω της έκτακτης κατάστασης που βρισκόμαστε εν μέσω πανδημίας, τόσο την ημέρα των εγκαινίων, όσο και κατά τη διάρκεια της έκθεσης, η προσέλευση στον χώρο θα ρυθμίζεται βάσει του ανώτερου επιτρεπόμενου ορίου επισκεπτών που προβλέπουν οι κανονισμοί, αναλόγως με το εμβαδόν του χώρου και ορίζεται σε οκτώ άτομα τη φορά.