Η Ένωση Σεναριογράφων Ελλάδος προκηρύσσει τον 8ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Συγγραφής Σεναρίου για Ταινία Μικρού και Μεγάλου Μήκους:

1. Πρωτότυπου Έργου
2. Διασκευασμένου Ελληνικού Λογοτεχνικού Έργου (μόνο μεγάλου μήκους) * Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν συμμετοχή μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2021, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:
Βήμα 1: Να πραγματοποιηθεί η κατοχύρωση σεναρίου στην ΕΣΕ (τύποι έργου αντιστοίχως: Σενάριο Μεγάλου Μήκους (Πρωτότυπο) | Σενάριο Μικρού Μήκους (Πρωτότυπο) | Σενάριο Μεγάλου Μήκους (Διασκευή)), στη διεύθυνση:
senariografoi.gr

Βήμα 2: Με τον κωδικό κατοχύρωσης να δηλώσετε συμμετοχή στον σχετικό διαγωνισμό (8ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Συγγραφής Σεναρίου Πρωτότυπου Έργου για Ταινία Μεγάλου Μήκους | 8ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Συγγραφής Σεναρίου Πρωτότυπου Έργου για Ταινία Μικρού Μήκους | 8ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Συγγραφής Σεναρίου Διασκευασμένου Ελληνικού Λογοτεχνικού Έργου για Ταινία Μεγάλου Μήκους):
senariografoi.gr

Η (ανώνυμη) συμμετοχή στον διαγωνισμό διασφαλίζεται με τον κωδικό συμμετοχής που λαμβάνει ο κάθε μετέχων μετά την υποβολή του έργου, εντός του τρέχοντος έτους, στην ειδική εφαρμογή του διαγωνισμού (βλ. βήμα 2 ανωτέρω), στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Στο πλαίσιο του 8ου Ετήσιου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Συγγραφής Σεναρίου για Ταινία Μικρού και Μεγάλου Μήκους, Πρωτότυπου Έργου της Ένωσης Σεναριογράφων Ελλάδος (Ε.Σ.Ε.), το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου έχει θεσπίσει δύο βραβεία σεναρίου και συγκεκριμένα:
α) Βραβείο Πρωτότυπου Σεναρίου Μικρού Μήκους, ποσού 1.000 € (μεικτά) και
β) Βραβείο Πρωτότυπου Σεναρίου Μεγάλου Μήκους, ποσού 3.000 € (μεικτά).

Τα ανωτέρω ποσά θα καταβληθούν στους βραβευμένους σεναριογράφους.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ
Το πρώτο βραβείο πρωτότυπου σεναρίου, θα εκδοθεί από τις Εκδόσεις Σεναριογράφων Ελλάδος και θα λάβει μετάλλιο. Οι δεύτεροι και τρίτοι νικητές θα λάβουν μετάλλιο και συμβολικό έπαθλο. Οι έπαινοι θα λάβουν τιμητική διάκριση.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ
Τα σενάρια των νικητών, εφ’ όσον το επιθυμούν οι δημιουργοί τους, θα κατατεθούν από δύο εταιρίες παραγωγής τόσο στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και την ΕΡΤ προκειμένου να τύχουν χρηματοδότησης.

Για πλήρη ενημέρωση, επισκεφθείτε τον διαδικτυακό τόπο μας και για τυχόν απορίες ή διευκρινίσεις, επικοινωνήστε στο email info@senariografoi.gr.

* Έχει προκηρυχθεί ο 1ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Σεναρίου Μικρού Μήκους εκ διασκευής Ελληνικού Διηγήματος, από το Ε.Ι.Π. και την Ε.Σ.Ε. για διασκευασμένα ελληνικά λογοτεχνικά έργα μικρού μήκους senariografoi.gr