Μετά τους επιτυχημένους πέντε κύκλους εργαστηρίων-σεμιναρίων δημιουργικής γραφής και διόρθωσης-επιμέλειας κειμένων, από την άνοιξη του 2013, η Αλυσίδα Πολιτισμού IANOS ανταποκρίνεται στη ζήτηση των ενδιαφερομένων και παρουσιάζει μια ενότητα σεμιναρίων η οποία καλύπτει ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων που σχετίζονται με το βιβλίο.

Με γνώμονα την ποιότητα και το πάθος για το βιβλίο και αποσκοπώντας όχι μόνο στη συγγραφική πρόοδο και στην επαγγελματική κατάρτιση των συμμετεχόντων, αλλά και στην ενημέρωση, την επιμόρφωση και την καλλιέργεια αυτών που αγαπούν το λογοτεχνικό κείμενο και το βιβλίο γενικότερα, έμπειροι και καταξιωμένοι συγγραφείς και επαγγελματίες του χώρου του βιβλίου, με διδακτική εμπειρία, συμμετέχουν στην ομάδα διδασκόντων των Εργαστηρίων Βιβλίου.

Τα εργαστήρια-σεμινάρια έχουν στόχο να κατακτήσουν οι νέοι συγγραφείς τα μυστικά της γραφής καλλιεργώντας τους τρόπους έκφρασής τους και να συντελέσουν στην επαγγελματική κατάρτιση διορθωτών-επιμελητών προκειμένου αυτοί να συμβάλουν στην παραγωγή άρτιων λογοτεχνικών και επιστημονικών κειμένων.

Επίσης, παράλληλα λειτουργούν εξ αποστάσεως σεμινάρια (e-learning), τα οποία αφορούν γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με το βιβλίο. Πρόκειται για εργαστήρια-σεμινάρια δημιουργικής γραφής και διόρθωσης, καθώς και επιμέλειας κειμένων, τα οποία προωθούν τη μαθησιακή διαδικασία μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών, ώστε να δοθεί η δυνατότητα παρακολούθησης σε όσους δεν μπορούν να συμμετέχουν στα διά ζώσης σεμινάρια.

Για την επιτυχημένη και απρόσκοπτη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας χρησιμοποιείται μοντέρνα πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης, προκειμένου ο οποιοσδήποτε χρήστης, ασχέτως εμπειρίας, να είναι σε θέση να ανταποκριθεί άμεσα στο παρεχόμενο εκπαιδευτικό υλικό του σεμιναρίου.

Τα εργαστήρια που θα πραγματοποιηθούν από τον Νοέμβριο του 2015 έως τον Φεβρουάριο του 2016 είναι τα εξής:

Διά ζώσης εργαστήρια στην Αθήνα

Εργαστήρια Δημιουργικής Γραφής:

Μυθιστόρημα – Κλειδιά και αντικλείδια: Ρέα Γαλανάκη

Διήγημα − Νουβέλα: Ξεκλειδώνοντας τη μικρή φόρμα:  Χρήστος Οικονόμου

Η αστυνομική αφήγηση και τα μυστικά της: Ανδρέας Αποστολίδης

Πρώτο βήμα στην Ποίηση: Στρατής Πασχάλης

«Παιδικό και νεανικό βιβλίο: Ο Κοντορεβυθούλης της λογοτεχνίας; Ένα εργαστήρι δημιουργικής προσέγγισης της παιδικής λογοτεχνίας»: Μαρία Αγγελίδου – Ελένη Σβορώνου

Εργαστήριο Διόρθωσης-Επιμέλειας κειμένων (2 κύκλοι, 4 επίπεδα):

Δημήτρης Θάνας – Πελαγία Μαρκέτου

Εισαγωγή στη διόρθωση κειμένων

Εργαστηριακό τμήμα διόρθωσης κειμένων

Εισαγωγή στην επιμέλεια κειμένων

Εργαστηριακό τμήμα επιμέλειας κειμένων

Εργαστήριο Εικονογράφησης: Σβετλίν

Διάρκεια μαθημάτων: δέκα τρίωρα απογευματινά μαθήματα*

Αιτήσεις συμμετοχής: έως 8 Νοεμβρίου 2015

Δίδακτρα: 340 ευρώ για νέες εγγραφές

και 300 ευρώ για φοιτητές, άνεργους και απόφοιτους προηγούμενων κύκλων**

* Το Εργαστήριο Παιδικού Βιβλίου χωρίζεται σε δύο ενότητες: η πρώτη (6 τρίωρα μαθήματα) θα πραγματοποιηθεί το φθινόπωρο του 2015 και η δεύτερη (6 τρίωρα μαθήματα), η οποία αποτελεί συνέχεια της πρώτης, θα πραγματοποιηθεί την άνοιξη του 2016

**  Τα δίδακτρα για το Εργαστήριο Παιδικού Βιβλίου θα είναι: 170 ευρώ (ανά ενότητα) για νέες εγγραφές και 150 ευρώ για φοιτητές, άνεργους και απόφοιτους προηγούμενων κύκλων

Εξ αποστάσεως εργαστήρια (e-learning)

Εργαστήρια Δημιουργικής Γραφής:

Μυθιστόρημα – Από την πρώτη ύλη στο έργο τέχνης: Κώστας Καβανόζης

Δημιουργική Γραφή – Δουλεύοντας με ποικίλα είδη: Χρήστος Χρυσόπουλος

Η αστυνομική αφήγηση και τα μυστικά της: Ανδρέας Αποστολίδης

Πρώτο βήμα στην Ποίηση: Στρατής Πασχάλης

«Στο κάτω-κάτω της γραφής» − Εργαστήριο δημιουργικής γραφής και σχέσης

με το παιδικό και νεανικό βιβλίο: Μαρία Αγγελίδου – Ελένη Σβορώνου

Διάρκεια μαθημάτων:  δέκα εβδομάδες (10 μαθήματα)

Αιτήσεις συμμετοχής:έως 8 Νοεμβρίου 2015

Δίδακτρα: 300 ευρώ για νέες εγγραφές και 260 ευρώ για φοιτητές, άνεργους

και απόφοιτους προηγούμενων κύκλων.

Εργαστήριο Διόρθωσης κειμένων:(συντονισμός Δημήτρης Θάνας)

Δημήτρης Θάνας – Πελαγία Μαρκέτου

Διάρκεια μαθημάτων:  7 μήνες  (21 μαθήματα/κάθε μάθημα ανά δεκαήμερο)

Δίδακτρα:600 ευρώ για νέες εγγραφές και 550 ευρώ για φοιτητές, άνεργους και απόφοιτους προηγούμενων κύκλων.*

Εργαστήριο Επιμέλειας κειμένων:(συντονισμός Δημήτρης Θάνας)

Δημήτρης Θάνας – Πελαγία Μαρκέτου

Διάρκεια μαθημάτων:  7 μήνες  (21 μαθήματα/κάθε μάθημα ανά δεκαήμερο)

Δίδακτρα:600 ευρώ για νέες εγγραφές και 550 ευρώ για φοιτητές, άνεργους και απόφοιτους προηγούμενων κύκλων.*

* Τα καινούργια τμήματα του Εργαστηρίου Διόρθωσης κειμένων και Επιμέλειας κειμένων θα ξεκινήσουν τον Φεβρουάριο του 2016, ωστόσο λόγω περιορισμένων θέσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν από τώρα τις αιτήσεις τους.

Παρουσίαση-ενημέρωση θεματικών κύκλων των Εργαστηρίων:

Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2015 στις 12.00