Η Δημοτική επιχείρηση Πολιτισμού, Αθλητισμού και Κοινωνικής Πολιτικής Κοζάνης παραμένοντας

σταθερή στο ραντεβού της με τον πολιτισμό και την ιστορία, και με οδηγό την επιτυχία και την πείρα των προηγούμενων χρόνων, προχωρά στη διοργάνωση του 5ου Φεστιβάλ Νέων Δημιουργών Τραγουδιού Κοζάνης.

Ως γνωστό, πρόκειται για τον μοναδικό πανελλήνιο διαγωνισμό τραγουδιού που προωθεί νέα ταλέντα. Θα λάβει χώρα στα στέκια των νέων της πόλης και θα ολοκληρωθεί μέσα σε πέντε μουσικές εκδηλώσεις που θα καλύψουν όλες τις Παρασκευές του Οκτώβρη.

Στα πλαίσια της παραπάνω εκδήλωσης ανακηρύσσεται και η διοργάνωση του 1ου Hellinophone Festival όπου θα προσκληθούν καλλιτέχνες από το εξωτερικό (μη Έλληνες) να διαγωνιστούν με τραγούδια που θα έχουν γράψει οι ίδιοι σε ελληνικό στίχο!

Όροι συμμετοχής 5ου Φεστιβάλ Νέων Δημιουργών Τραγουδιού Κοζάνης
Το Φεστιβάλ σε 4 βήματα

α) Από 20/5 έως 12/9/2010. Προκριματική Φάση: Αποστολή αιτήσεων και ακρόαση του συνόλου των διαγωνιζομένων τραγουδιών από την 1η καλλιτεχνική επιτροπή.

β) 15/9/2010. Αποτελέσματα: Αξιολόγηση από την 1η καλλιτεχνική επιτροπή και δημοσίευση των οκτώ (8) συγκροτημάτων που θα περάσουν στην επόμενη φάση.

γ) 1, 8, 15 & 22/10/2010. Τελική Φάση: Διαγωνισμός των προαχθέντων συγκροτημάτων (ανά δύο) σε στέκια και μπαράκια της πόλης με παράλληλη ακρόαση και αξιολόγηση τους από την 2η καλλιτεχνική επιτροπή.

δ) 27/10/2010. Ανακοίνωση του νικητή και βράβευση του με το ποσό των 3.000 €

Κανονισμός
Στο Φεστιβάλ Νέων Δημιουργών Τραγουδιού Κοζάνης 2010 μπορεί να λάβει μέρος το κάθε μουσικό συγκρότημα προσκομίζοντας ένα πρωτοεμφανιζόμενο τραγούδι (χωρίς προηγούμενη δισκογραφική κυκλοφορία) απαραίτητα σε ελληνικό στίχο, και μία λίστα με διασκευές ελληνικών τραγουδιών (ανεξαιρέτως ρεπερτορίου) ικανή να καλύψει το χρονικό διάστημα της μιάμισης ώρας (20 έως 30 τραγούδια).

Η αποστολή των αιτήσεων θα γίνεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο [email protected] και θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:
1. Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και διεύθυνση επικοινωνίας του εκπροσώπου του συγκροτήματος, 2. Πόλη προέλευσης του γκρουπ, 3. Το διαγωνιζόμενο τραγούδι σε μορφή mp3 και 4. Λίστα με διασκευές.
Λοιπά στοιχεία όπως: Ονόματα Δημιουργών – Μουσικών και Βιογραφικά θα ζητηθούν από εκείνους που θα προαχθούν στην τελική φάση.

Οι συμμετέχοντες δημιουργοί του τραγουδιού έχουν αυτοί και μόνον όλη την ευθύνη της τήρησης των διατάξεων του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Η ΔΕΠΑΚΠΚ θα καλύψει τα έξοδα διαμονής, διατροφής και μετακίνησης των συγκροτημάτων που θα παίξουν στο Φεστιβάλ και προέρχονται εκτός Νομού Κοζάνης.

Για τις ανάγκες διεξαγωγής του φεστιβάλ συστήνονται, με κοινή απόφαση των διοργανωτών δύο Καλλιτεχνικές Επιτροπές:
1η Καλλιτεχνική Επιτροπή με αρμοδιότητες:
α) Ακρόαση του συνόλου των διαγωνιζόμενων τραγουδιών.
β) Επιλογή και πρόκριση στην τελική φάση (8) εξ αυτών, και

2η Καλλιτεχνική Επιτροπή με αρμοδιότητες:

Αξιολόγηση των συμμετοχών με ψηφοφορία δίνοντας ισάξια βαρύτητα στους παρακάτω τομείς: Στίχος, Μουσική, Ερμηνεία, Ενορχήστρωση και Σκηνική Παρουσίαση των οποίων ο μέσος όρος θα αναδείξει και τον μοναδικό νικητή του διαγωνισμού που θα βραβευτεί με το ποσό των 3000 Ευρώ. Με απόφαση της Δ.Ε.Π.Α.Κ.Π.Κ. έχει οριστεί ο Υπεύθυνος Διεξαγωγής του Φεστιβάλ, ο οποίος προΐσταται των καλλιτεχνικών επιτροπών και της διοργάνωσης στο σύνολό της.

Η Δ.Ε.Π.Α.Κ.Π.Κ. θα καθορίσει τον αριθμό των μελών της καλλιτεχνικής επιτροπής καθώς και τη διαδικασία επιλογής και τον τρόπο ψηφοφορίας. Για οποιοδήποτε θέμα προκύψει και δε ρυθμίζεται στον παρόντα κανονισμό, θα αποφασίζει ο υπεύθυνος διεξαγωγής φεστιβάλ ή η αρμόδια επιτροπή κατά πλειοψηφία.

Η σύνθεση των  καλλιτεχνικών επιτροπών θα δημοσιευτεί στη επίσημη ιστοσελίδα του φεστιβάλ με την ολοκλήρωση των αποτελεσμάτων.

Τα μέλη της καλλιτεχνικής επιτροπής  δεν μπορούν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό ως δημιουργοί ή ερμηνευτές.

Το Φεστιβάλ διατηρεί το απεριόριστο δικαίωμα ραδιοφωνικής, τηλεοπτικής ή μέσω internet μετάδοσης των τραγουδιών στα πλαίσια του φεστιβάλ χωρίς επιπλέον αμοιβή τόσο προς τους συμμετέχοντες δημιουργούς όσο και εκτελεστές μουσικούς, ερμηνευτές, ενορχηστρωτές ή άλλους συντελεστές του Φεστιβάλ.

1ο Hellinophone Festival:
Στα πλαίσια του 5ου Φεστιβάλ Κοζάνης και ως συνέχεια του θεσμού καλούνται να συμμετέχουν μουσικά συγκροτήματα από όλες τις χώρες του κόσμου με την προϋπόθεση να παρουσιάσουν ένα τουλάχιστον πρωτοεμφανιζόμενο τραγούδι στα ελληνικά, του οποίου ο στιχουργός θα πρέπει να είναι είτε μη-Έλληνας σπουδαστής της Ελληνικής Γλώσσας, είτε προερχόμενος από Ελληνόφωνους πληθυσμούς εκτός Ελλάδας.
Τα συγκροτήματα που θα επιλεγούν να συμμετάσχουν στο Hellinophone θα πρέπει, παράλληλα με το ελληνόφωνο τραγούδι τους, να παρουσιάσουν και μουσικό πρόγραμμα της επιλογής τους.

Η αποστολή των αιτήσεων θα γίνεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο [email protected] και θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:
1. Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και διεύθυνση επικοινωνίας του εκπροσώπου του μουσικού σχήματος.  2. Χώρα και Πόλη προέλευσης του γκρουπ, 3. Το διαγωνιζόμενο τραγούδι σε μορφή mp3 και 4. Το ονοματεπώνυμο του στιχουργού.
Η ΔΕΠΑΚΠΚ θα καλύψει τα έξοδα διαμονής, διατροφής και μετακίνησης των συγκροτημάτων που θα λάβουν μέρος στην εκδήλωση. Χρηματικές βραβεύσεις δεν προβλέπονται.

Η ημερομηνία διεξαγωγής του Hellinophone ορίζεται στις 30/10/2010, ενώ οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως τις 12/9/2010.

Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού – Αθλητισμού & Κοινωνικής Πολιτικής Κοζάνης
Παύλου Μελά & Πλατεία Αυλιώτη, Κοζάνη Τ.Κ. 50100 Τ.Θ. 2