Το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας και η ερευνητική ομάδα για την Ιστορία και Θεωρία των Κόμικς ICONOTOPIA πραγματοποιούν το τρίτο συνέδριο του Τμήματος για την Ιστορία και Θεωρία των Κόμικς, με τίτλο FearfulSymmetry: Κόμικς, Πολιτική και Νέες Τεχνολογίες.

Η εποχή μας θα είναι πιθανότατα γνωστή στο μέλλον ως η περίοδος μετά την 11η Σεπτεμβρίου που, ως γνωστόν, άλλαξε πολλά. Για την παγκοσμιοποίηση, μιλάμε ήδη τουλάχιστον εδώ και μια δεκαετία. Τα πλαίσια των θεματικών του συνεδρίου ορίζονται σε αυτό το πολιτισμικό περιεχόμενο και στην επίδραση που είχε στην τέχνη των κόμικς.

Υπάρχουν ξεκάθαρα πολιτικά κόμικς (Palestine, SafeAreaGorazde, Persepolis, Pyongyang: AJourneyinNorthKorea, ExitWounds, TheNine-ElevenReport), κόμικς που περιέχουν άμεσα ή ενδόμυχα την πολιτική πραγματικότητα των καιρών (IntheShadowofNoTowers, Blankets, PrideofBaghdad, TheArrival, YTheLastMan, DMZ, LeMonstre, XXeCiel.com, CivilWar, MourirAuParadis), και άλλα αναφέρονται στην επίδραση της τεχνολογίας ή στην ανθρώπινη μοναξιά των καιρών μας(Epileptic, BlackHole, LaPerdida). Όλα αυτά εμπίπτουν στις θεματικές του συνεδρίου.

Πιο επιγραμματικά αποδίδονται τα παραπάνω στις θεματικές ενότητες που ακολουθούν: Πολιτικά κόμικς, Πολιτική φαντασία (Political Fiction), Οι υπερήρωες στη σύγχρονη πολιτική πραγματικότητα, Το προσωπικό ως πολιτικό. Σύγχρονες μικρές τραγωδίες, Χιούμορ και Πολιτική, Ιδεολογικά Αδιέξοδα, Κόμικς και Νέες Τεχνολογίες. Νέα Μέσα έκφρασης;, Κόμικς και Νέες Τεχνολογίες. Μικτές πραγματικότητες (mixed realities), New Media Art – Digital Art – Virtual Art. Τα κόμικς ως υλικό, ως μήνυμα, ως περιεχόμενο, Η πολιτική έκφραση στη γλώσσα των κόμικς.