Η έκθεση με τίτλο 35+ Οικοδομώντας τη Δημοκρατία, που παρουσιάζεται στο Μουσείο Μπενάκη, στο κτήριο της οδού Πειραιώς, από τις 14 Απριλίου μέχρι τις 9 Μαΐου, παρουσιάζει ένα σύνολο αντιπροσωπευτικών έργων της περιόδου 1975-2008, εστιάζοντας στον τρόπο με τον οποίο η αρχιτεκτονική εμπερικλείει και ερμηνεύει τις πολιτικές αλλαγές που επέφερε το ισπανικό Σύνταγμα του 1978.

Ο επισκέπτης βρίσκεται στην τομή μεταξύ αρχιτεκτονικής, πολιτικής και κοινωνίας, και ξεναγείται μέσω μιας χρονολογικής διαδρομής στα κτήρια και τα έργα υποδομής που εκτίθενται.

Στην ξεχωριστή ταυτότητα του καθενός απ’ αυτά εμφανίζεται ο αρχιτέκτονας του έργου, η κατασκευαστική εταιρεία, καθώς και ο χρόνος και ο προϋπολογισμός που χρειάστηκαν για την κατασκευή του.

Η έκθεση φιλοδοξεί να εξηγήσει τον συσχετισμό της οικοδόμησης του δημοκρατικού και κοινωνικού Κράτους με τη δημιουργία δημόσιων και κοινωνικών αγαθών στην πρόσφατη ιστορία της Ισπανίας. Η υγεία, η κατοικία, η παιδεία, οι μεταφορές, ο αθλητισμός, ο πολιτισμός και το περιβάλλον υλοποιούνται σε κτήρια και υποδομές που μεταμορφώνουν το τοπίο της Ισπανίας και την ποιότητα ζωής των πολιτών της.

Η δημοκρατία δεν νομιμοποιείται μόνο από την ψήφο των πολιτών αλλά και από την ικανότητά της να παρέχει δημόσια αγαθά, και ως προς αυτό, η αρχιτεκτονική διαδραματίζει έναν ρόλο αναντικατάστατο.