Σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών, οι επιχειρήσεις έχουν συνεισφέρει το ποσό αυτό (σε χρήμα ή είδη πρώτης ανάγκης) για τους πληγέντες από τις πρόσφατες πυρκαγιές.

Σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών, οι επιχειρήσεις έχουν συνεισφέρει το ποσό αυτό (σε χρήμα ή είδη πρώτης ανάγκης) για τους πληγέντες από τις πρόσφατες πυρκαγιές.


Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από τον ειδικό Μηχανισμό Ενημέρωσης & Συντονισμού Αλληλεγγύης Πυροπαθών που δημιούργησε ο ΣΕΒ και ο οποίος ήδη εργάζεται για την αμφίδρομη ενημέρωση και τον συντονισμό του επιχειρηματικού κόσμου με το Ειδικό Ταμείο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και ειδικότερα τους επικεφαλής σ αυτό, Πέτρο Μολυβιάτη πρόεδρο και Θεόδωρο Παπαλεξόπουλο, αντιπρόεδρο.


Η συνεισφορά των επιχειρήσεων δεν αφορά μόνο χρηματική βοήθεια αλλά διευρύνεται σε μια σειρά από προϊόντα, εθελοντικές δράσεις και εξειδικευμένες υπηρεσίες προς τις πληγείσες περιοχές.


Οι πρωτοβουλίες του ΣΕΒ πρόκειται να συνεχιστούν μέσω ενημέρωσης και συνεργασίας με τους τοπικούς Φορείς των περιοχών αυτών, με σκοπό τη διαμόρφωση πληρέστερης εικόνας για τις πραγματικές ανάγκες και τις δυνατότητες ικανοποίησης αυτών από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.


Όπως σημειώνει ο Πρόεδρος του ΣΕΒ, κ. Δημήτρης Δασκαλόπουλος: «το ενδιαφέρον του επιχειρηματικού κόσμου για την ανακούφιση των πυροπαθών και την αποκατάσταση του παραγωγικού ιστού στις πληγείσες περιοχές της χώρας μας, παραμένει ισχυρό. Οι επιχειρήσεις διαπνέονται από υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και αλληλεγγύης και βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για τη δημιουργία προοπτικής και ελπίδας στις περιοχές που δοκιμάζονται σήμερα».