Μέσα σε τρία χρόνια πορείας έχει φέρει κοντά 291 από τις δυναμικότερες ομάδες πολιτών της Αθήνας. Έχει προβάλει, διασυνδέοντας τις ομάδες, περισσότερες από 2.300 δράσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη. Πρόκειται για το συνΑθηνά του δήμου Αθηναίων. Έναν τόπο συνάντησης, δικτύωσης και ενδυνάμωσης όσων ενδιαφέρονται για την Αθήνα και τους ανθρώπους της.

«Όταν αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε το συνΑθηνά ένα πράγμα είχαμε στο μυαλό μας: να φέρουμε σε επαφή τους ενεργούς πολίτες με τις δημοτικές υπηρεσίες και με υποστηρικτές και να δουλέψουν από κοινού προς όφελος της πόλης» δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων κ. Γιώργος Καμίνης, σημειώνοντας πόσο σημαντικό είναι για τον δήμο Αθηναίων να ενσωματώνει στην πολιτική του τη δυναμική των δημιουργικών ομάδων της πόλης. «Από τις προτεραιότητες που θέτουν οι ίδιοι οι πολίτες και αξιοποιώντας τους νέους τρόπους επίλυσης προβλημάτων, επιδιώκουμε να αναβαθμίζουμε διαρκώς τις υπηρεσίες του δήμου προς τον πολίτη» τόνισε ο δήμαρχος Αθηναίων, στη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο της Αθήνας για τα τρία χρόνια παρουσίας και δράσης του συνΑθηνά.

Το συνΑθηνά δημιουργήθηκε το 2013 και ένα χρόνο μετά, το 2014, τέθηκε με απόφαση του κ. Καμίνη, υπό την εποπτεία της νεοσύστατης αντιδημαρχίας του δήμου Αθηναίων για την Κοινωνία των Πολιτών και την Καινοτομία.

«Οι δράσεις αυτές, οι οποίες ταξινομούνται ανά θεματική κατηγορία όπως αλληλεγγύη, εκπαίδευση, πολιτισμός, υγεία, δημόσιος χώρος, περιβάλλον, παιδί, τουρισμός, οικονομία τεχνολογία, ανήκουν σε ομάδες της πόλης, πολλές από τις οποίες υλοποιούν καινοτόμες λύσεις με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην Αθήνα», ανέφερε η αντιδήμαρχος Κοινωνίας των Πολιτών και Καινοτομίας, κυρία Αμαλία Ζέπου.

Ο ψηφιακός τόπος www.synathina.gr προβάλλει, με τη μορφή ενός διαδραστικού χάρτη, τις δράσεις των ομάδων ανά δημοτική κοινότητα και ανά θεματική κατηγορία. Στη δίγλωσση πλατφόρμα του συνΑθηνά αναρτώνται, επίσης, ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία για τη συχνότητα και το είδος των δράσεων, ανοιχτές προσκλήσεις, νέα και άρθρα, καθώς και μια ενότητα με υποστηρικτές, επιχειρήσεις και οργανισμούς που επιθυμούν να στηρίξουν με διαφορετικά μέσα τις δράσεις των πολιτών.

Η ψηφιακή πλατφόρμα του συνΑθηνά είναι ελεύθερη προς χρήση από κάθε ομάδα πολιτών που επιθυμεί να δημιουργήσει το προφίλ της, να προβάλει τις δράσεις της και να αναζητήσει υποστήριξη.

Η λειτουργία του συνΑθηνά διακρίνεται σε τέσσερα βασικά στάδια:

• Συλλογή: πρόκειται για τη συστηματική καταγραφή των ομάδων που δρουν στην πόλη και των δράσεων που αυτές υλοποιούν

• Διασύνδεση: στόχος η ενδυνάμωση των δράσεων και των ομάδων της πόλης μέσω της διασύνδεσής τους με διαφορετικούς φορείς, εν δυνάμει υποστηρικτές, αλλά και με άλλες ομάδες της πόλης για πιθανές συνέργειες, καθώς και με τις υπηρεσίες του δήμου

• Φιλτράρισμα: μέσω διαδικασιών αξιολόγησης αναδεικνύονται οι βέλτιστες  πρακτικές των ομάδων, που μπορούν να αποτελέσουν παραδείγματα λύσεων στα θέματα της πόλης και μοχλούς αλλαγής για την τοπική διακυβέρνηση

• Ενσωμάτωση: οι πρωτότυπες λύσεις των πολιτών υποδεικνύουν την ανάγκη για αλλαγές μέσα στο ίδιο το περιβάλλον του δήμου και μέσα από το συνΑθηνά επιχειρείται η ενεργοποίηση των αντανακλαστικών του δήμου, ώστε να βελτιώνονται οι υπηρεσίες του σε σχέση με τις ανάγκες και τις προτεραιότητες των πολιτών.

Ήδη το συνΑθηνά μέσα σε διάστημα 3 ετών από τη δημιουργία του έχει συνεισφέρει σημαντικά στην υιοθέτηση μιας νέας κουλτούρας στους κόλπους του δήμου. Οι δίαυλοι επικοινωνίας με τους πολίτες είναι ευρύτεροι και αμεσότεροι, ενώ ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ενσωμάτωσης των πρακτικών της κοινωνίας των πολιτών στο σύστημα της τοπικής αυτοδιοίκησης αποτελεί το νέο μοντέλο διαχείρισης που εφαρμόζεται στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης.

Παράλληλα, το συνΑθηνά προσφέρει στις ομάδες του δικτύου του τη στέγη συνΑθηνά, έναν αυτοδιαχειριζόμενο χώρο, απέναντι από τη Βαρβάκειο Αγορά, που οι ομάδες μπορούν να δεσμεύουν μέσα  από το ηλεκτρονικό ημερολόγιο στην ιστοσελίδα του συνΑθηνά και να χρησιμοποιούν δωρεάν για συναντήσεις, παρουσιάσεις και διαφορετικών μορφών δράσεις.

Το συνΑθηνά αποτελεί συγχρόνως μια γέφυρα επικοινωνίας του δήμου Αθηναίων με τη διεθνή πραγματικότητα. Οι δράσεις που αποτυπώνονται στην πλατφόρμα είναι μέρος μιας αναδυόμενης διεθνούς τάσης συμμετοχής και ανάμειξης ενεργών πολιτών με τα κοινά. Το συνΑθηνά είναι από τα πρώτα ευρωπαϊκά παραδείγματα δήμων που επιχειρούν να συνδεθούν με το άτυπο κομμάτι της πόλης. Αξίζει να αναφερθεί ότι το 2014 το συνΑθηνά διακρίθηκε στο ευρωπαϊκό σκέλος του διαγωνισμού Mayοrs’ Challenge του Ιδρύματος Bloomberg Philanthropies, ένα διαγωνισμό που ενθαρρύνει τους δήμους να δημιουργήσουν πρωτότυπες ιδέες που αποτελούν λύσεις στις προκλήσεις της πόλης και βελτιώνουν την καθημερινή ζωή των πολιτών –με την προοπτική οι ιδέες αυτές να διαδοθούν.

Το Νοέμβριο του 2016 τιμήθηκε, επίσης, με το βραβείο καινοτομίας στον ετήσιο διαγωνισμό Eurocities Awards του δικτύου των ευρωπαϊκών πόλεων Eurocities.

Τέλος, κάθε Δευτέρα από τις 15:00 ως τις 19:00, η ομάδα του συνΑθηνά υποδέχεται στο γραφείο της ενεργούς πολίτες και ομάδες που επιθυμούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες ή να αναζητήσουν υποστήριξη.